خود کشی دختر دانشجو در حراست دانشگاه لاهیجان

سلام خبر بالا رو که تو روزنامه اعتماد خوندم داشتم دیوونه می شدم گفتم نکنه مثل زنجان بوده

ولی پس از تحقیقات فراوان واس ام اس های زیاد با دوستان متوجه شدیم این یکی دیگه بازار گرم کنی بوده

بله دختر دانشجو بخاطر یک مسئله عشقی خودش رو از طبقه چهارم که آزمایشگاه بوده

پایین می ندازه

البته همین هم جای بحث داره ولی خوب مسئله اجتماعی هست ولی خیلی ها سیاسیش کردن

اینشالا با خبرهای خوب برگردیم یعنی میشه ؟؟

Advertisements
Published in: on June 27, 2008 at 2:57 pm  Leave a Comment  

The URI to TrackBack this entry is: https://mrandishmand.wordpress.com/2008/06/27/%d8%ae%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%b4%db%8c-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%84%d8%a7/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: