نامه خواهر عزت ابراهیم نژاد لاله ی پرپرشده 18 تیر در سالگرد این روز

به نام خدای آزادی

آخ چه کرد با ما، این جان روزگار

۱۸ تیرماه دیگری در راه است، عشق به آزادی دیگری در راه است…

۱۸ تیر نماد جنبش ازادیخواهی ملت ایران است که در آن روز با تمام قوا و به صورت غیر دموکراتیک سرکوب شد. دانشجویان بی پناه در این روز مورد ضرب و شتم خشکه مذهبی هایی که در راه حفظ ارمان خود گام بر می داشتند، گرفتند و اصلاح طلبان که در راس قدرت بودند باز مانند همیشه بنا بر حفظ مصلحت نتوانستنند حق قربانیان بیگناه این روز را بگیرند.

اما ۱۸ تیر جنبشی بود که برخواسته از بدنه ملت بود، آنجا که فرزندان این سرزمین در مقابل دیکتاتور زمان به پا خواستند تا بگویند که همیشه و در هر زمانی و با هر حکومت ظالمی که باشد در مقابل ظلم خواهیم ایستاد.

ما در هر حال به دنبال انسانیت و وجدان آگاه هستیم و بشریت بیدار هیچگاه در مقابل ستم تسلیم نخواهد شد، ما باید بدانیم که بشریت و انسانیت اندیشه نیست، عمل هم هست.

به یاد آن روزهای تلخ تیرماه ۱۳۷۸ و به یاد شجاعت آن دانشجویان مبارز و به یاد شهدای عزیزمان از جمله عزت ابراهیم نژاد و اکبر محمدی که مظلومانه، ما با تمام وجود خون خود را نثار آزادی وطن کردند، با هم به یاد این عزیزان و افراد گمنامی که این حماسه را ساختند، شمع دل خود را روشن نمائیم و یاد آنها را گرامی می داریم.

به امید روزهای خوب آزادی

پوران ابراهیم نژاد ۱۷/۴/۱۳۸۷

ebrahimnejad۲.JPG

ebrahimnejad۳.JPG

Advertisements
Published in: on July 10, 2008 at 11:24 am  Leave a Comment  

The URI to TrackBack this entry is: https://mrandishmand.wordpress.com/2008/07/10/%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87%d8%b1-%d8%b9%d8%b2%d8%aa-%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%85-%d9%86%da%98%d8%a7%d8%af-%d9%84%d8%a7%d9%84%d9%87-%db%8c-%d9%be%d8%b1%d9%be%d8%b1/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: