ادامه افشاگری ها درباره مدرک های دکترای دولت محمود خان

متکي هم دکترا ندارد

بحران مدرک درکابينه

mmottaki.jpg

در شرايطي که يک سال به پايان دولت محمود احمدي نژاد مانده و به گفته علي لاريجاني کابينه به دليل تغييرات ‏فراوان “لب مرز” است، اخبار حکايت از جعلي بودن مدرک دکتراي يکي ديگر از اعضاي کابينه دارد:‏‎ ‎منوچهر ‏متکي، وزير امور خارجه. به اين ترتيب “بحران مدرک” مي رود تا به يکي از بحث انگيزترين ترين چالش هاي ‏دولت اصولگرا بدل شود.‏

در روزي که “علي کردان” وزير کشور جمهوري اسلامي به اتهام دروغگويي وارائه مدرک تحصيلي جعلي به ‏مجلس پس از سه ماه حضور در مسند وزارت با راي عدم اعتماد نمايندگان عمدتا اصولگرا مواجه شد و در ‏روزي که هيچکدام از ياران دولتي اش براي دفاع از او در صحن مجلس حاضر نشدند، يک منبع آگاه در گفتگو با ‏‏”روز” خبر از جعلي بودن عنوان دکتراي يکي ديگر از اعضاي کابينه نهم داد. ‏

به گفته اين منبع آگاه منوچهر متکي، نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي که با روي کار آمدن دولت اصولگراي ‏نهم به عنوان وزير امور خارجه معرفي و از ابتداي فعاليت دولت در اين سمت حضور داشته است نيز نه تنها ‏داراي مدرک دکتري نيست بلکه فاقد مدرک کارشناسي ارشد نيز هست. ‏

بر اساس اين اطلاع که در اختيار “روز” قرار داده شده است، منوچهر متکي با استفاده از سهميه در ‏پذيرفته شده و در حال حاضر نيز همچنان دانشجو بوده و هنوز موفق به پايان اين دوره دو ساله و اخذ مدرک ‏کارشناسي ارشد روابط بين الملل نشده است. ‏

اين منبع آگاه مي افزايد با توجه به در اختيار داشتن سمت سال 84 به ‏عنوان دانشجوي مقطع کارشناسي ارشد رشته روابط بين الملل در دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران وزارت امور خارجه توسط متکي وي فرصتي براي ‏حضور در کلاس هاي درس اين دوره دانشگاهي نداشته و اساتيد وي بارها نسبت به وضعيت حضور و غياب وي ‏تذکر داده اند. ‏

گفته مي شود گرچه اين اطلاعات در اختيار بسياري از منتقدان دولت احمدي نژاد نيز قرار دارد، اما بنا به تحليلي ‏که در مورد اختلافات وي با احمدي نژاد وجود دارد اين عده از افشاي اين ماجرا پرهيز داشته اند، ملاحظه اي که ‏در ارتباط با علي کردان درميان نبود و وابستگي او به احمدي نژاد موجب برجسته شدن ماجراي او شد. ‏

گفتني است رحيمي، معاون پارلماني احمدي نژاد نيز با مشکل مشابهي روبه روست

Advertisements
Published in: on November 8, 2008 at 8:46 am  Leave a Comment  

The URI to TrackBack this entry is: https://mrandishmand.wordpress.com/2008/11/08/%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d9%81%d8%b4%d8%a7%da%af%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%af%d8%b1%da%a9-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1%d8%a7/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: