ببینید و بشنوید نظر یک دختر فلسطینی را که می گوید کی مقصر است؟ و ایرانی ها چه میگویند

دخترک عامل شهادت خواهرانش را حماس می داند

Advertisements
Published in: on January 1, 2009 at 8:36 am  Leave a Comment  

The URI to TrackBack this entry is: https://mrandishmand.wordpress.com/2009/01/01/%d8%a8%d8%a8%db%8c%d9%86%db%8c%d8%af-%d9%88-%d8%a8%d8%b4%d9%86%d9%88%db%8c%d8%af-%d9%86%d8%b8%d8%b1-%db%8c%da%a9-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1-%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%b1%d8%a7-%da%a9/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: