ماهواره امید و خبرهای جدید

متاسفانه به علت برخورد شدید یک شهاب سنگ به نقطه حساس ماهواره امید
از امروز نام این ماهواره از امید به آرزو تغییر کرد
Advertisements
Published in: on March 13, 2009 at 8:12 am  Leave a Comment  

The URI to TrackBack this entry is: https://mrandishmand.wordpress.com/2009/03/13/%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%af-%d9%88-%d8%ae%d8%a8%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: