اس ام اس همسر امام راحل از سر پل صراط

دقایقی پیش همسر امام راحل از سر پل صراط اس ام اس زد: من حالم خوب است. در مرحله کنترل گذرنامه در سر پل صراط هستم. چمدانهایم را هم تحویل گرقتم. ولی روح الله را هنوز ندیده ام. لطفا پخش سریالهای شب عید را به خاطر من متوقف نکنید. خدیجه ثقفی ، سر پل صراط
Advertisements
Published in: on March 21, 2009 at 11:32 am  Leave a Comment  

The URI to TrackBack this entry is: https://mrandishmand.wordpress.com/2009/03/21/%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3-%d9%87%d9%85%d8%b3%d8%b1-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d8%b1-%d9%be%d9%84-%d8%b5%d8%b1%d8%a7%d8%b7/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: