جمله زیبا اما سانسورشده ی دکتر علی شریعتی

من تماشای رقص دخترکان هندی را بیشتر از دیدن نماز پدر و مادرم دوست دارم
چون آنها از روی عشق و علاقه می رقصند
ولی پدر و مادرم از روی عادت نماز می خوانند
دکتر علی شریعتی
Advertisements
Published in: on March 25, 2009 at 3:56 pm  Leave a Comment  

The URI to TrackBack this entry is: https://mrandishmand.wordpress.com/2009/03/25/%d8%ac%d9%85%d9%84%d9%87-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d9%85%d8%a7-%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%b3%d9%88%d8%b1%d8%b4%d8%af%d9%87-%db%8c-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%b4%d8%b1%db%8c%d8%b9/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: