به احمدی نژاد در سفر استانی قزوین اسپری فلفل زدن!!!

امروز مراسم استقبال از محمود احمدي نژاد در شهر قزوين دو حاشيه جالب داشت.
حاشيه اول وقتي بود كه به خاطر ازدحام جمعيت؛ سلاح يكي از محافظان وي از كمر ايشان جدا شد و در حال جابجا كردن آن سلاح به درون ماشين اين لحظه ثبت شد.

كس دوم وقتي بود كه در ميانه ي مسير استقبال؛ در خيابان “سبزه ميدان” شهر قزوين، گاز فلفل اشك آوري از جايي نامعلوم زده شد. در عكس دوم مي بينيد كه محافظان وي در عين حالي كه خود از بوي اين گاز در ناراحتي هستند، اما در حال كمك به رييس جمهور هستند. دقايقي بعد شخص استفاده كننده از گاز اشك آور دستگير شد

چهارشنبه 16 ارديبهشت 1388

Advertisements
Published in: on May 7, 2009 at 10:38 am  Leave a Comment  

The URI to TrackBack this entry is: https://mrandishmand.wordpress.com/2009/05/07/%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af%db%8c-%d9%86%da%98%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d9%81%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%82%d8%b2%d9%88%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d9%be%d8%b1%db%8c/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: