باز هواپيما/با ترانه/با سقوط هاي فراوان/ميفتد بر بام خانه

باز هواپيما/با ترانه/با سقوط هاي فراوان/ميفتد بر بام خانه

/نوجوانان جودوکار/فرودگاه ها يا چوبه دار؟/يکي مشهد ، يکي قزوين/تاوان تقلب به اسم دين

/اين ها تازه اولش است/خدا خشمگين از اين دولت پست/

باز هم توپولوف حماسه آفريده/ملت را به چشم موش آزمايشگاهي ديده

/باز هم بايد بگوييم روسيه دوست ماست/باز هم بايد برويم پي هولوکاست

armanestan

armanestan

/باز هم بگوييم خواست خدا بو/دباز هم بگوييم قضا بلا بو

د

 

Advertisements
Published in: on July 29, 2009 at 1:23 pm  Leave a Comment  

The URI to TrackBack this entry is: https://mrandishmand.wordpress.com/2009/07/29/%d8%a8%d8%a7%d8%b2-%d9%87%d9%88%d8%a7%d9%be%d9%8a%d9%85%d8%a7%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87%d8%a8%d8%a7-%d8%b3%d9%82%d9%88%d8%b7-%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%88%d8%a7%d9%86/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: